Νέος Mage στο Mage Wars: Academy – Priestess Expansion

| Your Opinion
Category: 20 - 30 Min 2 Players 2016
Designers: , Publishers:

Το Mage Wars: Academy – Priestess Expansion σας δίνει ένα καινούριο mage, τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τόσο στο Mage Wars: Academy, όσο και στο Mage Wars: Arena.

Τώρα μπορείτε να παίξετε σαν μια ιερή Priestess, που μάχεται για να αποδείξει ότι το φως είναι αυτό που θα κυριαρχήσει, πολεμώντας και εξολοθρεύοντας το κακό, και καλώντας δίπλα της τους συμμάχους του καλού.

The following two tabs change content below.
NinjaBoy

NinjaBoy

I am a Web Developer and I ‘ve been wandering in the world of board games for about 10 years now. I’m really excited to have created this website with the woman I love (Ireth), since board games are our mutual hobby. I feel blessed to have found people to work with, that share common goals and dreams with me! We want to create something beautiful for the board gaming community, which will co-exist and play along with the games that come out. I would call this website a game for all board games!
NinjaBoy

Latest posts by NinjaBoy (see all)