Έρχεται το Νέο RPG – FAITH: A Garden in Hell

| Your Opinion
Category: Age: 14+ 120 - 180 Min 2 - 5 Players 2016

Το FAITH: A Garden in Hell είναι ένα νέο Sci-Fi RPG παιχνίδι, το οποίο διαδραματίζεται σε ένα πολύ επικίνδυνο εξωγήινο πλανήτη και μπορεί να ολοκληρωθεί σε 7 με 12 τουλάχιστον sessions. Θα συναντήσετε μυστικές αποστολές, επιχειρηματικές συμφωνίες και εξερευνήσεις στο διάστημα. Εσείς καλείστε να πάρετε μέρος σε ένα πόλεμο που συμβαίνει ανάμεσα σε δυο πολιτισμούς ή να διαλέξετε στρατόπεδο στις διαμάχες που υπάρχουν μεταξύ των θεών.

Οι παίκτες χρησιμοποιούν κάρτες με τις οποίες γίνεται resolve στα διάφορα actions και οτιδήποτε συμβαίνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ επίσης, οι κάρτες σας δίνουν όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεστε.

Το FAITH: A Garden in Hell υπάρχει στο Kickstarter και μπορείτε να το κάνετε back για λίγες ημέρες ακόμα.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

Here Comes the New RPG – FAITH: A Garden in Hell

| Your Opinion
Category: Age: 14+ 120 - 180 Min 2 - 5 Players 2016

FAITH: A Garden in Hell is a new Sci-Fi RPG game, which takes place on a very dangerous alien planet and can be completed within at least 7 to 12 sessions. You will encounter secret missions, business deals and space explorations. In this game, you have to take part in a war between two civilizations or choose side in the conflicts that exist among the gods.

Players use cards to resolve several actions and anything that happens in the game. Moreover, cards provide you with all the equipment that you need.

FAITH: A Garden in Hell has been on Kickstarter and you can back it for a few more days.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!