Αναμένεται η Ανανεωμένη Έκδοση του Princes of the Renaissance

| Your Opinion
Category: Age: 12+ 180 Min 3 - 6 Players 2016
Designers: Publishers: ,

Το κλασικό παιχνίδι Princes of the Renaissance που γνώρισε μεγάλη επιτυχία όταν πρωτοκυκλοφόρησε, τώρα επιστρέφει. Μετά από πολλά χρόνια, η Mercury Games κάνει το βήμα να κυκλοφορήσει ανανεωμένη έκδοση του παιχνιδιού.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, πρόκειται για ένα παιχνίδι στρατηγικής, για 3-6 παίκτες, που διαδραματίζεται την περίοδο της Αναγέννησης στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα χρειαστεί να αυξήσετε τα έσοδά σας, να πολεμήσετε, να δωροδοκήσετε και να προδώσετε, ενώ διαθέτει και auction μηχανισμό.

Αν θέλετε να δείτε την επανέκδοση του Princes of the Renaissance, μπορείτε να το βρείτε στο Kickstarter και να βοηθήσετε κι εσείς ώστε να γίνει funded.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

The Updated Edition of Princes of the Renaissance Is Coming

| Your Opinion
Category: Age: 12+ 180 Min 3 - 6 Players 2016
Designers: Publishers: ,

The classic Princes of Renaissance, which met great success when it first came out, is coming back. After many years have passed, Mercury Games takes the initiative to bring out an updated edition of the game.

For those who aren’t familiar with it, it is a strategy game, for 3 to 6 players, and it is set in Renaissance Italy. During the game, you will have to increase your income, fight, bribe and betray, while it also features an auction mechanism.

If you want to have this updated edition of Princes of Renaissance, you may find it on Kickstarter and contribute to its being funded.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!