Caverns & Crystals – Μαζέψτε Κρυστάλλους, Μικρά Πέτρινα Πλασματάκια!

| Your Opinion
Category: Age: 10+ 30 Min 1 - 4 Players 2016
Designers: Publishers:

Το Caverns & Crystals είναι ένα παιχνίδι επιστημονικής φαντασίας με αρκετά επίπεδα στρατηγικής κι ένα δυνατό worker placement μηχανισμό.

Οι παίκτες έχουν τον έλεγχο μιας φυλής πέτρινων πλασμάτων, των Stone Imps, τα οποία αγωνίζονται προκειμένου να επιβιώσουν από τους κινδύνους και τους εχθρούς που βρίσκονται πάνω σε έναν αστεροειδή. Κάθε παίκτης ξεκινάει το παιχνίδι με δυο Imps, ένα βασιλιά ο οποίος έχει διαφορετικό ability σε κάθε γύρο, και μία βάση για το Totem Tower. Το ταμπλό του παιχνιδιού αποτελείται από έξι εξάπλευρες κάρτες οι οποίες τοποθετούνται κυκλικά και αντιπροσωπεύουν τον αστεροειδή που περιφέρεται στο διάστημα. Τρία resources, πέτρα, μέταλλο και κρύσταλλοι τοποθετούνται επάνω στις κάρτες κι εσείς θα πρέπει να βάλετε τα Stone Imps επάνω σε διαφορετικές κάρτες του ταμπλό, ώστε να αποκτήσετε την κυριαρχία μιας περιοχής και να πάρετε τους κρυστάλλους, οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να κερδίσετε το παιχνίδι. Ωστόσο, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, γιατί οι αντίπαλοί σας μπορεί να σας έχουν στήσει παγίδες κάπου πάνω στον αστεροειδή.

Εννοείται πως η φυλή σας δεν είναι χωρίς αρχηγό,αφού υπάρχει ο βασιλιάς Imp, ο οποίος έχει διαφορετική δύναμη σε κάθε γύρο, ανάλογα με την κάρτα που έχει τραβήξει. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να προσπαθήσει να μαντέψει τι κάρτα μπορεί να έχουν τραβήξει οι αντίπαλοι και να πάρει τις σωστές αποφάσεις.

Επιπλέον, οι παίκτες μπορούν να μεγαλώσουν το μέγεθος της φυλής τους ενισχύοντας τα Totem Towers.

Ο παίκτης που θα καταφέρει να φτιάξει πρώτος τον πύργο και τη φυλή του ή συγκεντρώσει τους περισσότερους κρυστάλλους, κερδίζει.

Το Caverns & Crystals βρίσκεται στο Kickstarter και απομένουν αρκετές ημέρες ακόμα για να γίνει funded.

The following two tabs change content below.
Thanos

NinjaBoy

I am a Web Developer and I ‘ve been wandering in the world of board games for about 10 years now. I’m really excited to have created this website with the woman I love (Ireth), since board games are our mutual hobby. I feel blessed to have found people to work with, that share common goals and dreams with me! We want to create something beautiful for the board gaming community, which will co-exist and play along with the games that come out. I would call this website a game for all board games!
Thanos

Latest posts by NinjaBoy (see all)

Caverns & Crystals – Gather Crystals, You Little Stone Imps!

| Your Opinion
Category: Age: 10+ 30 Min 1 - 4 Players 2016
Designers: Publishers:

Caverns & Crystals is a science fiction game of tribal asteroid dominance with an aggressive worker placement mechanism.

Players take control of a tribe of stone creatures, the Stone Imps, which fight in order to survive the hazards and the enemies that dwell an asteroid. Each player begins the game with two Imps, a king who has a different ability each turn, and a base to their Totem Tower. The board of the game is made up of six hexagonal cards which are placed in a circle and they represent the asteroid travelling around in space. Three resources, stone, metal and power crystals are placed on the cards and you should place your Stone Imps on different cards of the board in order to dominate an area and take the crystals, which will help you win the game. However, beware of the traps that your enemies might have set somewhere on the asteroid.

Of course, your tribe is not without a leader, since there is the Imp king, who has a different power during each turn, according to the card he has taken. At the same time, he should try to guess what kind of card their opponents might have drawn and make the right decisions.

Moreover, players can increase the size of their tribe by building up their Totem Towers.

The player who builds his tower and tribe first or collects the most crystals before time runs out is the winner of the game.

Caverns & Crystals is currently up on Kickstarter and there are several days to go for it to be funded.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!