Καταστρώστε τα Πολεμικά σας Σχέδια στο Falling Sky: The Gallic Revolt Against Caesar

| Your Opinion
Category: 180 - 360 Min 1 - 4 Players 2016
Designers: , Publishers:

Το Falling Sky: The Gallic Revolt Against Caesar είναι ένα πολεμικό παιχνίδι για 1-4 παίκτες κι έχει σαν θέμα τη στρατιωτική και την πολιτική δράση της κατεχόμενης από τους Ρωμαίους Γαλατίας, κατά το 54 π.Χ.

Ο Καίσαρας δεν μπορεί να έχει τις ισχυρές λεγεώνες του παντού, γι’αυτό χρειάζεται την υποστήριξη συμμάχων από τις διάφορες τοπικές φυλές. Ωστόσο, η κάθε συνομοσπονδία των Γαλατών έχει τα δικά της σχέδια κι εκτός από τους Ρωμαίους, θα πρέπει να προσέχει και τους Κέλτες, τους Βέλγους και τους Γερμανούς αντιπάλους.

Οι παίκτες καλούνται να συγκεντρώσουν στρατιωτικές δυνάμεις, να βρουν συμμάχους, να μαζέψουν προμήθειες για τον πόλεμο και να οργανώσουν μία μάχη που θα τους αποφέρει τη νίκη.

Το Falling Sky: The Gallic Revolt Against Caesar είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής από τη GMT Games, το οποίο συνδυάζει ιστορικά γεγονότα με τον πόλεμο, την πολιτική και τη διπλωματία. Ποιος θα καταφέρει να κατακτήσει τη Γαλατία;

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

Gather your Resources in Falling Sky: The Gallic Revolt Against Caesar

| Your Opinion
Category: 180 - 360 Min 1 - 4 Players 2016
Designers: , Publishers:

Falling Sky: The Gallic Revolt Against Caesar is a war game, for 1-4 players and it’s about the military and political action of the Roman occupied Gaul, in 54 BC.

Caesar cannot have his powerful legions everywhere, so he needs his allies’ support from the surrounding local tribes. However, each Gallic confederation has its own plans and must keep its eyes not only on the Romans, but on the Celtic, the Belgic and the German rivals as well.

Players will have to gather all their military forces, find allies, collect resources for the war and organize a battle that will lead them to victory.

Falling Sky: The Gallic Revolt Against Caesar is a strategy game from GMT Games and it combines historical events with policy and diplomacy. In the end, who will manage to conquer Gaul?

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!