Διαδεχθείτε το Θρόνο στο For Crown & Kingdom

| Your Opinion
Category: Age: 14+ 30 - 60 Min 2 - 4 Players 2016
Designers: Publishers:

Ο βασιλιάς πεθαίνει, αλλά δεν έχει προλάβει να ορίσει κάποιον για κληρονόμο του. Οποιοσδήποτε από τους δούκες και τις δούκισσες της περιοχής θα μπορούσε να τον διαδεχτεί, αρκεί να μπορέσει να κερδίσει την εύνοια του λαού. Γι’αυτό το λόγο, ο καθένας τους ξεκινάει μια καμπάνια, με σκοπό να καταφέρει να κερδίσει δόξα και τελικά το θρόνο.

Εννοείται πως το έργο σας δεν είναι εύκολο. Ο κάθε παίκτης έχει τους δικούς του πράκτορες, οι οποίοι έχουν special abilities και έχουν την τάση να ανακατεύονται στις δουλειές των άλλων πρακτόρων, με σκοπό να τους δυσκολέψουν και να βοηθήσουν το δούκα τους. Αυτό σημαίνει πως πολλές φορές θα δυσκολευτείτε να εφαρμόσετε τα σχέδιά σας.

Στόχος σας στο For Crown & Kingdom είναι να στείλετε τους ανθρώπους σας να ταξιδέψουν σ’όλο το βασίλειο, να μαζέψουν χρήματα και να κερδίσουν για χάρη σας την εμπιστοσύνη του λαού. Ο πρώτος δούκας ή η δούκισσα που θα καταφέρει να κερδίσει την στήριξη του λαού σε όλες τις περιοχές, θα διαδεχθεί το θρόνο και θα γίνει ο νέος μονάρχης.

Επιπλέον, το For Crown & Kingdom διαθέτει modular board, κάτι που σημαίνει πως θα έχετε ένα διαφορετικό σκηνικό σε κάθε παιχνίδι.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around.I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

Claim the Throne in For Crown & Kingdom

| Your Opinion
Category: Age: 14+ 30 - 60 Min 2 - 4 Players 2016
Designers: Publishers:

The king is dying, but he hasn’t appointed an heir yet. Anyone of the local dukes and duchesses could succeed him, as long as they could win the people’s favor. For this reason, each one of them starts a campaign, vying for glory and eventually the kingdom.

Of course, this isn’t an easy task. Each player has their own specialized emissaries, who have special abilities and tend to interfere in other emissaries’ business, trying to make things hard for them and help their own duke. That means that sometimes it won’t be easy for you to achieve your plans.

Your goal in For Crown & Kingdom is to get your emissaries off throughout the kingdom, in order to raise money and earn the people’s trust for you. The first duke or duchess to gain the people’s support in every region will become the new monarch.

For Crown & Kingdom features a modular board, which means that there will be a different setting each time you play.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around.I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!