Στο Greedy Greedy Goblins τα Θέλετε Όλα Δικά σας!

| Your Opinion
Category: Age: 14+ 25 - 35 Min 2 - 4 Players 2016

Στο Greedy Greedy Goblins είστε goblin ανθρακωρύχοι και προσπαθείτε να συγκεντρώσετε όσο περισσότερους πολύτιμους λίθους μπορείτε.

Το ταμπλό αποτελείται από εξήντα mines τοποθετημένα face-down, ενώ υπάρχει και μια στοίβα από gem tiles και dynamite tiles. Κάθε φορά που τραβάτε ένα από αυτά τα tiles, το κοιτάτε και το βάζετε face-down σε ένα από τα mines. Όταν ένας παίκτης πιστεύει ότι ένα mine έχει αντικείμενα μεγάλης αξίας, το διεκδικεί, ώστε να μην το πάρει κάποιος άλλος παίκτης. Προσοχή! Τα dynamites, όταν είναι λίγα, διπλασιάζουν την αξία των mines, αλλά αν είναι πολλά τότε το mine ανατινάζεται και χάνετε 5 νομίσματα. Ο παίκτης που θα μαζέψει 100 χρυσά νομίσματα, κερδίζει.

Αυτά και πολλά ακόμα συμβαίνουν στο Greedy Greedy Goblins, ένα παιχνίδι μπλόφας και παρατηρητικότητας, για 2-4 παίκτες. Το παιχνίδι έχει σχεδιάσει ο Richard Garfield, γνωστός για το Magic: The Gathering, το Netrunner και το King of Tokyo.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around.I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

In Greedy Greedy Goblins You Want Everything to Yourselves!

| Your Opinion
Category: Age: 14+ 25 - 35 Min 2 - 4 Players 2016

In Greedy Greedy Goblins, you are goblin miners and try to collect as many gems as you can.

The board of the game consists of sixty mines placed face down, while there is, also, a stack of gem tiles and dynamite tiles. Every time you draw one of these tiles, you look at it and place it face down on one of the mines. When a player thinks that a mine has something valuable, he claims it, so that no other player will be able to take it. But be careful! A few dynamites, can multiply the value of the mines, but many dynamites may blow the mine up and this will cost you five coins. The player who has collected 100 gold coins wins the game.

Greedy Greedy Goblins is a bluffing game for 2 to 4 players, in which observation is significant. It has been designed by Richard Garfield, also known for Magic: The Gathering, Netrunner and King of Tokyo.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around.I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!