Ποιος θα Γίνει Βασιλιάς στο Inis;

| Your Opinion
Category: Age: 14+ 60 - 90 Min 2 - 4 Players 2016
Designers: Publishers: ,

Το Inis είναι ένα παιχνίδι για 2-4 παίκτες βασισμένο στην Κέλτικη ιστορία και τις λαϊκές παραδόσεις και στόχος του κάθε παίκτη είναι να γίνει ο Βασιλιάς του νησιού Inis.

Οι παίκτες πρέπει να προσπαθήσουν να πετύχουν ένα από τα τρία: να γίνουν αρχηγοί με το να έχουν περισσότερες φατρίες από τους υπόλοιπους παίκτες, να έχουν γη, που σημαίνει να έχουν εγκατασταθεί οι φατρίες τους σε τουλάχιστον έξι διαφορετικές περιοχές ή να υπερτερούν στον τομέα της θρησκείας, δηλαδή να υπάρχουν φατρίες σε περιοχές που συνολικά έχουν τουλάχιστον έξι βωμούς. Μία από αυτές τις προϋποθέσεις αρκεί για να κερδίσετε, ωστόσο μια ισορροπία των τριών είναι η καλύτερη τακτική, ειδικά αν παίξετε αρκετές φορές το παιχνίδι.

Το Inis είναι ένα tile placement και card drafting παιχνίδι, με κάρτες διαφόρων τύπων, όπως action cards, leader cards κι epic tales cards, οι οποίες δίνουν μια σειρά από actions, με τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες φατρίες, να τις μετακινήσετε, να χτίσετε ή να εξερευνήσετε, καθώς και να πάρετε κάποια special actions.

Το κλειδί για τη νίκη είναι το προσεκτικό drafting και hand management, η μπλόφα, καθώς και το να κάνετε κινήσεις την κατάλληλη στιγμή. Επιπλέον, όταν αποδυναμώνετε τις αντίπαλες φατρίες, μειώνετε τις πιθανότητες να αποκτήσετε την αρχηγία.

The following two tabs change content below.
Thanos

NinjaBoy

I am a Web Developer and I ‘ve been wandering in the world of board games for about 10 years now. I’m really excited to have created this website with the woman I love (Ireth), since board games are our mutual hobby. I feel blessed to have found people to work with, that share common goals and dreams with me! We want to create something beautiful for the board gaming community, which will co-exist and play along with the games that come out. I would call this website a game for all board games!
Thanos

Latest posts by NinjaBoy (see all)

Who Will Be King in Inis?

| Your Opinion
Category: Age: 14+ 60 - 90 Min 2 - 4 Players 2016
Designers: Publishers: ,

Inis is a game, for 2-4 players, based on the Celtic history and lore and each player’s goal is to become the King of the Inis Island.

Players must try to achieve one the three objectives: become leaders by having more clans than the other players, owning land, which means having their clans settled on at least six different territories or being the best at the section of religion, that is having clans in territories that collectively contain at least six shrines. One of these conditions is enough for you to win, however, having a balance among the three will be the best strategy, especially if you have become familiar with the game.

Inis is a tile placement and card drafting game, with cards of different types, such as action cards, leader cards and epic tales cards that offer many actions, with which you can obtain more clans, move them, build or explore, as well as get some special actions.

Careful drafting and hand management, bluffing and making moves at the right time are the key to victory. Moreover, you should know that the more you weaken the other clans, the less likely it is for you to achieve leadership.

The following two tabs change content below.
Thanos

NinjaBoy

I am a Web Developer and I ‘ve been wandering in the world of board games for about 10 years now. I’m really excited to have created this website with the woman I love (Ireth), since board games are our mutual hobby. I feel blessed to have found people to work with, that share common goals and dreams with me! We want to create something beautiful for the board gaming community, which will co-exist and play along with the games that come out. I would call this website a game for all board games!
Thanos

Latest posts by NinjaBoy (see all)