Γίνετε ο Βασιλιάς του Νησιού στο Isle of Skye: From Chieftain to King

| Your Opinion
Category: Age: 8+ 60 Min 2 - 5 Players 2015

Το Isle of Skye: From Chieftain to King είναι ένα παιχνίδι με tile placement μηχανισμό, όπου οι παίκτες είναι αρχηγοί κάποιων διάσημων οικογενειών και στόχος τους είναι να χτίσουν τα βασίλειά τους και να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους.

Στο παιχνίδι είναι σημαντικό να έχετε αρκετά χρήματα και να μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Σε κάθε γύρο, κάθε παίκτης τοποθετεί μπροστά του δυο tiles και καθορίζει την τιμή πώλησής τους. Αν, όμως, κανένας δε θελήσει να τα αγοράσει, τότε ο ίδιος ο πωλητής τους θα πρέπει τελικά να τα αγοράσει στην ίδια τιμή. Στο τέλος του παιχνιδιού, ο παίκτης με το καλύτερο βασίλειο, κι όχι αυτός με τα περισσότερα χρήματα, γίνεται ο κυρίαρχος του Isle of Skye.

Το Isle of Skye: From Chieftain to King είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής για 2-5 παίκτες, το οποίο κάθε φορά που το παίζετε είναι διαφορετικό κι απαιτεί ιδιαίτερη τακτική, ανάλογα με τα scoring tiles.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

Become the King of the Isle of Skye: From Chieftain to King

| Your Opinion
Category: Age: 8+ 60 Min 2 - 5 Players 2015

Isle of Skye: From Chieftain to King is a tile placement game, in which players are chieftains of famous clans and aim at building their kingdoms and earning as many points as possible.

In the game, it is important that you have enough money and manage them efficiently. Every round, each player places two tiles in front of them and sets their selling prices. But if no one wants to buy them, then the seller himself must buy them at the same price. At the end of the game, the player with the best kingdom, and not the one with the most money, rules the Isle of Skye.

Isle of Skye: From Chieftain to King is a strategy game for 2 to 5 players, which is different every time you play and takes special tactics, according to the scoring tiles.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!