Επεκτείνετε την Αυτοκρατορία σας με το Mare Nostrum: Empires

| Your Opinion
Category: Age: 14+ 90 - 120 Min 2 - 5 Players 2016
Designers: Publishers: ,

Το Mare Nostrum: Empires είναι ένα παιχνίδι όπου επιλέγετε μία αρχαία αυτοκρατορία και την καθοδηγείτε, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη δόξα και να έχει την απόλυτη κυριαρχία.

Γι’αυτό το λόγο, θα χρειαστεί να επεκτείνετε την επιρροή της αυτοκρατορίας σας, για να πετύχετε το στόχο σας. Θα πρέπει, όμως πάντα να θυμάστε πως ίσως οι φίλοι σας να μη θέλουν πραγματικά να σας βοηθήσουν, αλλά στην πραγματικότητα να τους καθοδηγεί ο φθόνος και η απληστία.

Οι παίκτες ξεκινούν το παιχνίδι έχοντας μία αυτοκρατορία, με ένα μοναδικό bonus, και προσπαθούν να την επεκτείνουν χτίζοντας πόλεις, αγορές, καραβάνια κι άλλα. Άλλος τρόπος να επεκταθούν είναι ασκώντας επιρροή ή μέσω του στρατού τους, έτσι ώστε να αποκτήσουν νέους Heroes και Wonders. Επιπλέον, μπορείτε να επεκτείνετε το Trade, να επικεντρωθείτε στο Culture ή να ασκήσετε Πολιτική επιρροή.

Καθώς προχωράει το παιχνίδι, οι αυτοκρατορίες μεγαλώνουν κι ανεβαίνουν σε τρία tracks: στο Trade, στο Culture και στο Military. Ο παίκτης που είναι πρώτος σε κάθε track, παίρνει έξτρα δυνάμεις και benefits.

Επιλέξτε μία αυτοκρατορία, συμπορευτείτε με τον Καίσαρα της Ρώμης, τον Περικλή της Αρχαίας Αθήνας ή την Κλεοπάτρα της Αιγύπτου και δημιουργήστε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία του Mare Nostrum.

Το Mare Nostrum: Empires είναι μια ανανεωμένη έκδοση του Mare Nostrum, με ανανεωμένους κανόνες, components και ταμπλό, καθώς επίσης και νέους τρόπους να κερδίσετε.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

Expand Your Empire in Mare Nostrum: Empires

| Your Opinion
Category: Age: 14+ 90 - 120 Min 2 - 5 Players 2016
Designers: Publishers: ,

Mare Nostrum: Empires is a game in which you choose one ancient empire and lead it, aiming at growing its glory and helping it dominate over Mare Nostrum.

For this reason, you will need to expand your empire’s influence, in order to achieve your goal. However, you should keep in mind that your friends might not really wish to help you and that they may be motivated by greed and envy.

Players start the game with an empire, which has a unique bonus and they try to expand it by building cities, markets, caravans etc. Another way for them to expand will be through influence or their military, with which they will also acquire new Heroes and Wonders. You can also expand your Trade, concentrate on Culture or exert Political influence.

As the game proceeds, the empires will grow and they will move up three tracks: Trade, Culture and Military. The leader in each track will gain extra powers and benefits.

Choose an empire, go along with Caesar of Rome, Pericles of Athens or Cleopatra of Egypt and make it the greatest empire of Mare Nostrum.

Mare Nostrum: Empires is a new version of Mare Nostrum, with updated rules, components and board, as well as new ways to win.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!