Νέοι Μηχανισμοί με το Expansion Nations: Dynasties

| Your Opinion
Category: Age: 12+ 40 - 200 Min 1 - 5 Players 2015

Το Nation: Dynasties είναι το πρώτο expansion για το βραβευμένο Nations, και περιλαμβάνει 12 καινούρια Nations με Dynasties. Περιέχει δυο καινούριους μηχανισμούς: το Turmoil, το οποίο κάνει το Stability πιο δυναμικό και το Natural Wonders, το οποίο επιτρέπει ένα άλλο είδος αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, με τις νέες εξελιγμένες Progress cards αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό το replayabililty του παιχνιδιού.

Το expansion αυτό είναι ιδανικό για τις περιπτώσεις όπου παίζετε με τις experience cards του κεντρικού Nations.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!