Νέοι Μηχανισμοί με το Expansion Nations: Dynasties

|
Category: Age: 12+ 40 - 200 Min 1 - 5 Players 2015

Το Nation: Dynasties είναι το πρώτο expansion για το βραβευμένο Nations, και περιλαμβάνει 12 καινούρια Nations με Dynasties. Περιέχει δυο καινούριους μηχανισμούς: το Turmoil, το οποίο κάνει το Stability πιο δυναμικό και το Natural Wonders, το οποίο επιτρέπει ένα άλλο είδος αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, με τις νέες εξελιγμένες Progress cards αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό το replayabililty του παιχνιδιού.

Το expansion αυτό είναι ιδανικό για τις περιπτώσεις όπου παίζετε με τις experience cards του κεντρικού Nations.