Ταξιδέψτε West of Africa

| Your Opinion
Category: Age: 10+ 60 - 90 Min 2 - 5 Players 2016

Το West of Africa είναι ένα economic και farming παιχνίδι, το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση κάποια ιστορικά γεγονότα.

Γύρω στα τέλη του Μεσαίωνα, τα Κανάρια Νησιά βρίσκονταν σε παρακμή, αφού δε διέθεταν χρυσό ή ασήμι και δεν μπορούσαν με κανένα τρόπο να συμβάλουν στο εμπόριο της περιοχής. Το 15ο αιώνα όμως, τα νησιά κατάφεραν να επιστρέψουν στο προσκήνιο. Οι Ισπανοί κατέκτησαν το αρχιπέλαγος κι έδωσαν ώθηση στη γεωργία, καλλιεργώντας ζαχαροκάλαμο, σιτηρά και παράγοντας κρασί. Μ’αυτό τον τρόπο, τα νησιά αναβαθμίστηκαν κι ανέκτησαν την οικονομική τους αξία.

Στο West of Africa, λοιπόν, οι παίκτες καλούνται να καλλιεργήσουν διάφορα προϊόντα, να τα πουλήσουν βγάζοντας το μέγιστο κέρδος και να χτίσουν αποικίες, και πάντα έχοντας την προσοχή τους στις κινήσεις των αντιπάλων τους.

Το 2015, το West of Africa κέρδισε το βραβείο στο διαγωνισμό σχεδιασμού Hippodice.

The following two tabs change content below.

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

Latest posts by Ireth (see all)

| Comments Off on
Category: Age: 10+ 60 - 90 Min 2 - 5 Players 2016
The following two tabs change content below.

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

Latest posts by Ireth (see all)