Ταξιδέψτε West of Africa

| Your Opinion
Category: Age: 10+ 60 - 90 Min 2 - 5 Players 2016

Το West of Africa είναι ένα economic και farming παιχνίδι, το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση κάποια ιστορικά γεγονότα.

Γύρω στα τέλη του Μεσαίωνα, τα Κανάρια Νησιά βρίσκονταν σε παρακμή, αφού δε διέθεταν χρυσό ή ασήμι και δεν μπορούσαν με κανένα τρόπο να συμβάλουν στο εμπόριο της περιοχής. Το 15ο αιώνα όμως, τα νησιά κατάφεραν να επιστρέψουν στο προσκήνιο. Οι Ισπανοί κατέκτησαν το αρχιπέλαγος κι έδωσαν ώθηση στη γεωργία, καλλιεργώντας ζαχαροκάλαμο, σιτηρά και παράγοντας κρασί. Μ’αυτό τον τρόπο, τα νησιά αναβαθμίστηκαν κι ανέκτησαν την οικονομική τους αξία.

Στο West of Africa, λοιπόν, οι παίκτες καλούνται να καλλιεργήσουν διάφορα προϊόντα, να τα πουλήσουν βγάζοντας το μέγιστο κέρδος και να χτίσουν αποικίες, και πάντα έχοντας την προσοχή τους στις κινήσεις των αντιπάλων τους.

Το 2015, το West of Africa κέρδισε το βραβείο στο διαγωνισμό σχεδιασμού Hippodice.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

Travel West of Africa

| Your Opinion
Category: Age: 10+ 60 - 90 Min 2 - 5 Players 2016

West of Africa is an economic and farming game, which has been designed according to some historical events.

In the late Middle Ages, the Canary Islands fell into decline, since there was no gold or silver and the islands could not contribute in any way to the trade of that time. But in the 15th century, the islands came to the front. The Spanish conquered the archipelago and boosted agriculture, by cultivating sugar cane, grain and producing wine. In this way, the islands regained their economic value and significance.

In West of Africa, players have to cultivate goods, sell them making the greatest profit and build settlements, always keeping the other players’ actions in mind.

In 2015, West of Africa won the prize in the Hippodice design competition.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!