Θα Ξεφύγετε από το One Deck Dungeon;

| Your Opinion
Category: Age: 14+ 30 - 45 Min 1 - 2 Players 2016
Designers: Publishers:

Έρχεται το One Deck Dungeon, ένα παιχνίδι καρτών, με το οποίο εξερευνείτε τα dungeons, παίρνετε λάφυρα και skills, μέχρι τελικά να φτάσετε στο σημείο που θα έρθετε αντιμέτωποι με το δράκο. Το deck του παιχνιδιού αποτελείται από τέρατα, παγίδες και δοκιμασίες, ενώ κάθε κάρτα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους, ως encounter, XP, skill ή potion, ή ως stat-boosting item. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και κάθε φορά πρέπει να χτίζετε το χαρακτήρα σας από την αρχή.

Το One Deck Dungeon είναι ένα παιχνίδι συνεργασίας για 1-2 παίκτες, αν έχετε ένα set καρτών, ενώ με δυο set μπορούν να παίξουν 4 παίκτες.

Λίγες μέρες απομένουν για να το κάνετε κι εσείς back στο Kickstarter.
Θα καταφέρετε να βγείτε σώοι κι αβλαβείς από το One Deck Dungeon;

“Καθώς κοιτάζεις γύρω σου βλέπεις μια πόρτα μέσα στην ομίχλη!
Λες να οδηγεί σε κάποιο κρυφό μονοπάτι;
Μήπως στο μυστικό δωμάτιο;
Μήπως υπάρχει κάτι σχετικά με το One Deck Dungeon που θα σε οδηγήσει σε σκοτεινά dungeons με πολλά κρυμμένα μυστικά;
Μήπως υπάρχει μια print n play έκδοση του παιχνιδιού;
Η απάντηση κρύβεται πίσω από αυτή τη πόρτα…”

secret-door-go

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

Will You Get Out of One Deck Dungeon?

| Your Opinion
Category: Age: 14+ 30 - 45 Min 1 - 2 Players 2016
Designers: Publishers:

Here comes One Deck Dungeon, a card game in which you are going to explore dungeons, take loot and skills, until you finally get to the point where you face the dragon. The deck of the game consists of monsters, traps and obstacles, while you can use each card in four different ways, as encounter, XP, skill or potion, or as a stat-boosting item. Each game can be different and every time you play, you will have to build your character all over again.

One Deck Dungeon is a cooperative game for 1 to 2 players, with one set of cards. If two sets of cards are available, then 4 players can play.

Only a few days have been left if you want to back it on Kickstarter.

Will you manage to get out of One Deck Dungeon safe and sound?

“As you are looking around, you see a door through the mist!
Do you think that it might lead somewhere?
Maybe to the secret room?
Is it possible that there might be something about One Deck Dungeon that will take you into dark dungeons with many hidden secrets?
Is it possible that there might be a print n play edition of the game?
The answer lies behind this door…”

secret-door-go

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!