Οι Θεοί του Ολύμπου στο Deus Ex Machina

| Your Opinion
Category: Age: 10+ 30 - 45 Min 2 - 4 Players 2016

Όλοι μας γνωρίζουμε διάφορους μύθους σχετικά με τους 12 θεούς του Ολύμπου που κυριαρχούσαν στην αρχαία Ελλάδα και ήταν θεία πλάσματα με μεγάλη δύναμη, αλλά επίσης και με πολλά πάθη και κακία. Αυτό πολλές φορές τους ωθούσε να συνομωτούν ενάντια στους υπόλοιπους θεούς και να προσπαθούν να τους εξαπατήσουν, ώστε να καταφέρουν να έχουν την απόλυτη υπεροχή. Για να πετύχουν τους στόχους τους χρησιμοποιούσαν θνητούς, υποσχόμενοι να τους χαρίσουν αθανασία και άλλα θεία δώρα ή απειλώντας τους με τρομερές κατάρες.

Το Deus Ex Machina είναι ένα παιχνίδι ανταγωνισμού, για 2-4 παίκτες, στο οποίο καλείστε να παίξετε σαν θεοί του Ολύμπου. Χρησιμοποείτε ήρωες τους οποίους βάζετε να ολοκληρώνουν διάφορες αποστολές, στις οποίες θα αντιμετωπίσουν μυθικά τέρατα κι επικίνδυνες καταστάσεις, ώστε να μαζέψουν τους περισσότερους Glory Points και να βοηθήσουν εσάς τους θεούς να πετύχετε τους κρυφούς σας στόχους.

Το Deus Ex Machina είναι ένα card drafting παιχνίδι, όπου ο παραδοσιακός worker placement μηχανισμός έχει αναβαθμιστεί κι εξελιχθεί σε hero-placement μηχανισμό. Είναι ένα γρήγορο παιχνίδι, κατά το οποίο οι παίκτες θα αντιμετωπίσουν απρόσμενες ανατροπές και πισώπλατα μαχαιρώματα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ζάρια στο παιχνίδι και το replayability ειναι αυξημένο με τα τρία διαφορετικά decks καρτών, Hero, Quest και Divine Intervention cards.

Το Deus Ex Machina βρίσκεται στο Kickstarter κι έχει ήδη γίνει funded. Αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του 2016.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around.I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

The Olympian Gods in Deus Ex Machina

| Your Opinion
Category: Age: 10+ 30 - 45 Min 2 - 4 Players 2016

We have all known several myths about the 12 Olympian gods who ruled the ancient Greek world and they were divine beings of great power, but also of great passion and spite. This often made them conspire against other gods and try to deceive them so as to achieve supremacy over them. In order to achieve their goals, they manipulated mortals, by promising them immortality and other divine gifts or by threatening them with dreadful curses.

Deus Ex Machina is a competitive game, for 2-4 players, in which players take the role of the Olympian gods. They have heroes complete quests, where they will face mythical creatures and threats in order to collect the most Glory Points and help gods achieve their secret objectives.

Deus Ex Machina is a card drafting game, in which the traditional worker placement mechanism has been upgraded and developed into a hero-placement mechanism. It is a fast-paced game, where players may face unexpected twists, indirect “backstabbing” and surprise comebacks. Moreover, the use of dice has been excluded and the replayability is achieved from the three different decks of cards, Hero, Quest and Divine Intervention cards.

Deus Ex Machina has been launched on Kickstarter and it has already been funded, though there are quite a few days to go. It is expected to be available by the end of 2016.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around.I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!