Έρχονται Δυο Νέα Expansions για το Runebound: Fall of the Dark Star & The Mountains Rise!

| Your Opinion
Category: Age: 14+ 120 - 180 Min 2 - 4 Players 2016

Έρχονται από τη Fantasy Flight Games το Fall of the Dark Star και το The Mountains Rise, δυο νέα expansions για το Runebound!

Το Fall of the Dark Star είναι ένα νέο Scenario Pack, το οποίο σας δίνει μια καινούρια ιστορία. Δεν υπάρχει πλέον η κακή νέμεση που πρέπει να καταστραφεί, αλλά στόχος σας είναι να γίνετε οι δυνατότεροι και να επιβιώσετε άλλη μια μέρα. Σ’αυτό το Scenario Pack, θα βρείτε τριάντα καινούριες adventure cards, δέκα για καθένα από τα τρία archetypes. Επίσης, υπάρχει ένα καινούριο story deck με 10 κάρτες, καθώς κι ένας νέος ήρωας, η Zyla, από το βασίλειο του Aenlong, η οποία με τις απίστευτες δυνάμεις της έχει γίνει ήρωας του Terrinoth.

Το The Mountains Rise είναι ένα Adventure Pack, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σενάριο. Διαθέτει δεκαπέντε καινούριες adventure cards με νέους εχθρούς, events και quests, καθώς και είκοσι asset cards και δέκα skills cards, οι οποίες σας επιτρέπουν να φτιάξετε ένα μοναδικό ήρωα σε κάθε παιχνίδι. Τέλος, υπάρχει κι ένας νέος ήρωας, ο Nanok of the Blade.

Υποδεχτείτε, λοιπόν, τα δυο νέα expansions και γράψτε τη δική σας ιστορία σ’ένα κόσμο περιπέτειας και δόξας!

The following two tabs change content below.
Thanos

NinjaBoy

I am a Web Developer and I ‘ve been wandering in the world of board games for about 10 years now. I’m really excited to have created this website with the woman I love (Ireth), since board games are our mutual hobby. I feel blessed to have found people to work with, that share common goals and dreams with me! We want to create something beautiful for the board gaming community, which will co-exist and play along with the games that come out. I would call this website a game for all board games!
Thanos

Latest posts by NinjaBoy (see all)

Two New Expansions Are Coming for Runebound: Fall of the Dark Star & The Mountains Rise!

| Your Opinion
Category: Age: 14+ 120 - 180 Min 2 - 4 Players 2016

Here come Fall of the Dark Star and The Mountains Rise, two new expansions for Runebound by Fantasy Flight Games!

Fall of the Dark Star is a new Scenario Pack, which introduces a brand new scenario. There is no evil nemesis that must be destroyed, but your goal is to become stronger and survive one more day. In this Scenario Pack, you will find thirty new adventure cards, ten for each of the three archetypes. Moreover, there is a new story deck with ten cards, as well as Zyla, a new hero from the realm of Aenlong, whose incredible powers have made her a hero of Terrinoth.

The Mountains Rise is an Adventure Pack, which can be used with any scenario. It features fifteen new adventure cards with new enemies, events and quests, along with twenty asset cards and ten skills cards, which allow you to create a unique hero in every game. Finally, there is Nanok of the Blade, a new hero.

So, welcome these two new expansions and make your own history in a world of adventure and glory!

The following two tabs change content below.
Thanos

NinjaBoy

I am a Web Developer and I ‘ve been wandering in the world of board games for about 10 years now. I’m really excited to have created this website with the woman I love (Ireth), since board games are our mutual hobby. I feel blessed to have found people to work with, that share common goals and dreams with me! We want to create something beautiful for the board gaming community, which will co-exist and play along with the games that come out. I would call this website a game for all board games!
Thanos

Latest posts by NinjaBoy (see all)