Εσείς θα Καθορίσετε το Fate of Akalon: Tribes

| Your Opinion
Category: Age: 13+ 15 - 45 Min 2 - 4 Players 2016
Designers: Publishers:

Η Μεγάλη Καταιγίδα με τους καταστροφικούς ανέμους έχει μετατρέψει το Akalon σε έναν άγονο χερσότοπο. Τώρα οι φυλές του, σε μια προσπάθεια να επιβιώσουν, βρίσκονται σε μια μάχη η οποία θα καθορίσει τη μοίρα του Akalon.

Στο Fate of Akalon: Tribes, οι παίκτες ελέγχουν μια από τις φυλές του Akalon (Elves, Dwarves, Orcs και Undead), παίζοντας κάρτες από deck τα οποία αντιπροσωπεύουν τις ιδιότητες και τις δυνάμεις κάθε φυλής. Οι παίκτες παίζουν κάρτες σε ένα κοινό πεδίο μάχης και μετράνε το συνολικό combat value των καρτών που έγιναν resolve. Οι κάρτες των χαμένων πάνε στο cemetery, ενώ των κερδισμένων στο discard pile. Αν κάποιος έχει πολλές κάρτες στο cemetery, τότε χάνει το παιχνίδι. Η μοίρα του Akalon θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά θα παίξετε..

Το Fate of Akalon: Tribes είναι ένα γρήγορο παιχνίδι μάχης για 2-4 παίκτες, με έξυπνους κι απλούς card combo μηχανισμούς.

 

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

You Will Determine the Fate of Akalon: Tribes

| Your Opinion
Category: Age: 13+ 15 - 45 Min 2 - 4 Players 2016
Designers: Publishers:

The Great Storm with the devastating wind has turned Akalon into a barren wasteland. Now, its tribes try to survive and get themselves in a battle that will determine Akalon’s fate.

In Fate of Akalon: Tribes, players control one of the tribes of Akalon (Elves, Dwarves, Orcs and Undead), by playing cards from decks that represent the abilities and powers of each tribe. Players play cards in the same battlefield and estimate the total combat value of the cards that have been resolved. Losers’ cards are thrown into the cemetery, while winners’ cards go to the discard pile. If a player has thrown many cards in the cemetery, he loses the game. The fate of Akalon will depend on the way you play…

Fate of Akalon: Tribes is a fast combat card game for 2 to 4 players, with smart and simple card combo mechanisms.

 

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!