Άλλη μια Διαπραγμάτευση με το Expansion Hostage Negotiator: Crime Wave

| Your Opinion
Category: Age: 15+ 20 Min 1 Players 2017
Designers: Publishers:

Το Crime Wave είναι ένα stand alone expansion για το Hostage Negotiator. Διαθέτει ίδιους μηχανισμούς με το base-game κι έχει νέες Conversation cards, Terror cards, Pivotal Events, καθώς και νέους Abductors. Μπορεί να παιχτεί μόνο του ή σε συνδυασμό με το base-game.

Επιπλέον, το deck building του expansion λειτουργεί όπως ακριβώς και στο Hostage Negotiator, επιτρέποντας να παίρνετε κάρτες που αγοράζετε κατευθείαν στα χέρια σας για τον επόμενο γύρο, αντί να περιμένετε πότε θα τις «τραβήξετε» από το deck.

Θα καταφέρετε αυτή τη φορά να διαπραγματευτείτε και να σώσετε τους ομήρους;

pic3025051_lg

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

One More Negotiation With the Hostage Negotiator: Crime Wave Expansion

| Your Opinion
Category: Age: 15+ 20 Min 1 Players 2017
Designers: Publishers:

Crime Wave is a standalone expansion for Hostage Negotiator. It features the same mechanism as the base-game and has new Conversation cards, Terror cards, Pivotal Events, as well as new Abductors. It can be played individually or in combination with the base-game.

What is more, the deck building of the expansion works in the same way as in Hostage Negotiator, allowing you to take instantly the cards that you purchase in your hand for the next round, instead of having to wait in order to draw them from the deck.

Will you be able to negotiate this time and rescue the hostages?

pic3025051_lg

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!