Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται άρθρα και υλικό που παρέχεται από την συντακτική ομάδα του BoardGameStories ή από εξωτερικούς συνεργάτες. Το υλικό που παρέχεται από το BoardGameStories συνοδεύεται πάντα από την άδεια του συγγραφέα ή του δημιουργού και τις αντίστοιχες άδειες για το υλικό που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να συνταχθεί ένα άρθρο. Απαγορεύονται οι αναδημοσιεύσεις ολόκληρων άρθρων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας. Για αναδημοσίευση επιτρέπεται μόνο η χρήση του αρχικού μέρους των άρθρων (ο πρόλογος που εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα για κάθε άρθρο ή η πρώτη παράγραφος) και των εικόνων που εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα, και πάντα με αναφορά στο συγγραφέα και στο BoardGameStories , ενώ είναι απαραίτητο να εμφανίζεται ο σύνδεσμος (link) που παραπέμπει στο αντίστοιχο άρθρο του BoardGameStories (το πλήρες URL). Για οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που υπάρχει στο BoardGameStories , χρειάζεται να διαθέτετε γραπτή άδεια από την Black Lotus. Για άδεια αναδημοσίευσης ή χρήσης μέρους του περιεχομένου του BoardGameStories , επικοινωνήστε μέσα από την σελίδα επικοινωνίας.

Όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται στο boardgamestories.com διέπονται από τους εξής όρους Creative Commons:

Αν για τον οποιοδήποτε λόγο θεωρήσετε ότι το υλικό που υπάρχει σε κάποιο από τα άρθρα δεν έχει την άδεια να χρησιμοποιηθεί ή παραβιάζει κάποιους από τους κανόνες του Creative Commons ή κανόνες δεοντολογίας, τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας μέσω του [email protected] ή της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Το boardgamestories.com προσφέρει τις υπηρεσίες του με τους ακόλουθους όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους. Χρησιμοποιώντας με τον οποιοδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα του boardgamestories.com αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τους δημιουργούς του boardgamestories.com και ισχύουν σαν να τους έχετε υπογράψει εγγράφως.

Σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του boardgamestories.com σε επόμενο χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νέων όρων χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το boardgamestories.com δε συγκεντρώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, καθώς ο χρήστης σε κανένα σημείο της διάδρασής του με την ιστοσελίδα δε χρειάζεται να παρέχει προσωπικά δεδομένα. Η επικοινωνία με τον διαχειριστή του boardgamestories.com πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και καλύπτεται από απόρρητο. Το boardgamestories.com δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Δικαιούται ωστόσο να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) σχετικά με τη λειτουργία ή τις υπηρεσίες του boardgamestories.com, εκτός κι αν ο χρήστης είναι αντίθετος με αυτό, οπότε και μπορεί να απευθυνθεί στη διεύθυνση [email protected] .

 

COOKIES

Το boardgamestories.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του, καθώς και για τη στοχευμένη αναπαραγωγή διαφημίσεων μέσω των Google Ads. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Επιπλέον, τα cookies καθιστούν την πλοήγηση στο web ευκολότερη για εσάς, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του boardgamestories.com, είτε να απαγορεύετε τη χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies για την αναγνώρισή σας, δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το boardgamestories.com περιλαμβάνει διαφημίσεις ή/και υπερσυνδέσμους (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Το boardgamestories.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων, την ασφάλειά ή την καταλληλότητά τους και διευκρινίζει ότι εισέρχεστε σε αυτούς με δική σας ευθύνη.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το θέμα με το οποίο παρουσιάζεται το boardgamestories.com έχει σχεδιαστεί από την Black Lotus, η οποία διατηρεί τα δικαιώματα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του.

Η μορφοποίηση και η επιλογή της διάταξης του περιεχομένου, καθώς και το ίδιο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου boardgamestories.com αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού και διαχειριστή του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα, με εξαίρεση το υλικό που τυχόν προστίθεται μετά από αίτημα των χρηστών προς τον διαχειριστή του site/blog.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού και του περιεχομένου του boardgamestories.com, χωρίς την άδεια του διαχειριστή.

Το BoardGameStories (www.boardgamestories.com) αποτελεί διακριτικό τίτλο και προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του boardgamestories.com για:

Α) Μίμηση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση των στοιχείων του δικτυακού τόπου boardgamestories.com με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του boardgamestories.com.

Β) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή ανεπιθύμητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Γ) Δημοσίευση ή αποστολή προσωπικών στοιχείων.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Οι χρήστες του boardgamestories.com απαγορεύεται να δημοσιεύσουν σχόλια τα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) είναι γραμμένα με κεφαλαίους χαρακτήρες
β) είναι προσποιούμενα τρίτο πρόσωπο
γ) περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο για τον διαχειριστή του site ή οποιονδήποτε τρίτο
δ) επαναλαμβάνονται
ε) περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο
στ) δημοσιεύουν προσωπικά στοιχεία του χρήστη ή άλλου προσώπου

Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής του boardgamestories.com έχει το δικαίωμα να αφαιρεί σχόλια με το παραπάνω περιεχόμενο, καθώς και σχόλια που θεωρεί ότι αντίκεινται στο σκοπό και στην εύρυθμη λειτουργία του boardgamestories.com. Επίσης, σε περίπτωση διαπίστωσης spam λογαριασμού, ενδέχεται η διαγραφή του.

Ο διαχειριστής του boardgamestories.com δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων του. Σε περίπτωση που ειδοποιηθεί μέσω e-mail για το παράνομο ή υβριστικό περιεχόμενο, δικαιούται να αφαιρέσει το εν λόγω περιεχόμενο το συντομότερο δυνατό.

 

ΒΛΑΒΗ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του boardgamestories.com ευθύνεται απέναντι στους δημιουργούς και συνεργάτες του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του boardgamestories.com με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το boardgamestories.com δεν εγγυάται την ακρίβεια, εγκυρότητα ή ορθότητα των πληροφοριών (με οποιαδήποτε μορφή και αν παρέχονται, π.χ. εικόνες, κείμενα, γραφικά κ.τ.λ.) που περιλαμβάνονται σε αυτό. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το boardgamestories.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του boardgamestories.com, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Επισκέπτεστε τις σελίδες του boardgamestories.com με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου των συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν εμφανίζονται, ανήκει αποκλειστικά στους δικτυακούς τόπους/εταιρείες που το παρέχουν.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο boardgamestories.com, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του boardgamestories.com παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητά του για συγκεκριμένο σκοπό.

Το boardgamestories.com δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επιπλέον, το boardgamestories.com δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Σε καμία περίπτωση το boardgamestories.com, οι εργαζόμενοί του ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτό δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του boardgamestories.com

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του boardgamestories.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης αποδέχεστε και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του boardgamestories.com και του χρήστη υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του boardgamestories.com και οποιουδήποτε χρήστη, είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ & GIVEAWAYS

Παίρνοντας μέρος σε οποιονδήποτε διαγωνισμό διοργανώνει το BoardGameStories, συμφωνείτε στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, ενώ αποδέχεστε τον διαμοιρασμό του ονόματός σας στη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Οι νικητές ενημερώνονται μέσω των κοινωνικών δικτύων ή μέσω email και έχουν διορία 7 ημέρες να απαντήσουν για την παραλαβή των δώρων τους. Μετά το πέρας των 7 ημερών χάνουν το δικαίωμα παραλαβής τους, ενώ τα δώρα δίνονται σε τρίτους με νέα κλήρωση. Όλα τα δώρα αποστέλλονται μέσω courier (αν πρόκειται για φυσικό δώρο) ή μέσω ταχυδρομείου ανάλογα με την περίσταση, σε χρόνο εντός 20 εργάσιμων ημερών.

Εάν δε συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του boardgamestories.com.