Moonshot: Lunar Solace

Moonshot: Lunar Solace – Αγωνες στο Διαστημα

22 July, 2016 | Your Opinion
Βρισκόμαστε στο 2142. Ο μεγάλος εμφύλιος πόλεμος που έγινε τον 21ο αιώνα άφησε τη Γη κατεστραμένη και τους διχασμένους ανθρώπους χωρίς σπίτι. Πέντε ιδιωτικές οργανώσεις χρηματοδότησαν ένα πρόγραμμα, το οποίο... more!